ตกลง
คำนวณด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ( Aquaculture Calculate Application)
21 ส.ค. 2561
303
0
คำนวณด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ( Aquaculture Calculate Application)
คำนวณด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ( Aquaculture Calculate Application)

เป็นแอปพลิเคชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการคำนวณค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่ทั้งเกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนที่มาขอรับบริการและใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประมงตามภารกิจดังกล่าวรวมทั้งนำมาใช้สำหรับอำนวยความสะดวกในการคำนวณค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ (knowledge management) และเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาการให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงไปสู่ผู้รับบริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วถูกต้อง เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ เป็นรูปแบบที่ทันสมัยและมีความเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น

googleplay