ระบบการแจ้งเข้าออกเรือประมง แบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-PIPO)
21 ส.ค. 2561
1,136
0
ระบบการแจ้งเข้าออกเรือประมง แบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-PIPO)
ระบบการแจ้งเข้าออกเรือประมง แบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-PIPO)

เพื่อใช้ในการรับแจ้งเข้า - ออกเรือประมง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรือ ลูกเรือและท่าเทียบเรือที่แจ้ง เข้า - ออก การสั่งตรวจและบันทึกผลการตรวจเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ

googleplay  
ตกลง