1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
TAS2GO ครบทุกคำตอบมาตรฐานเกษตรไทย
21 ส.ค. 2561
1,242
0
TAS2GO ครบทุกคำตอบมาตรฐานเกษตรไทย
TAS2GO ครบทุกคำตอบมาตรฐานเกษตรไทย

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดทำแอปพลิเคชั่น TAS2GO เพื่อรวบรวมข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา และผู้บริโภค เพื่อให้สามารถเข้าถึงมาตรฐานสินค้าเกษตรได้ สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภายในแอปพลิเคชั่น TAS2GO สามารถใช้งานได้ดังนี้

1. แสดงข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งหมดเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของมาตรฐาน

2. สามารถพิมพ์เพื่อค้นหา หรือกรองข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตรได้

3. สามารถบันทึกรายการโปรดมาตรฐานสินค้าเกษตร

4. ดูข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตร

5. ดูข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

6. ดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ)

7. ฝากคำถามถึงเจ้าหน้าที่ผ่านแบบฟอร์มในแอพพลิเคชั่น

8. รับการแจ้งเตือนมาตรฐานสินค้าเกษตรมาใหม่ และข่าวสารประชาสัมพันธ์ใหม่

This application offers a collection of Thai Agricultural Standards, divided into categories according to the types of standards. You can search and save your favorites. This application also provides the information related to the Thai Agricultural Standards interested.

googleplay appstore

 

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง