1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร DOA Plant for U
29 มี.ค. 2566
1,049
0
รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร DOA Plant for U
รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร DOA Plant for U

เป็นแอปพลิเคชันองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการเกษตรที่ตรงความต้องการของเกษตรกร ซึ่งเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ พืชสวน พืชผัก พืชสมุนไพร การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การให้ปุ๋ย การผลิตพืชมาตรฐาน GAP การผลิตพืชอินทรีย์ เป็นต้น

googleplay  
Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง