1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
ทะเบียนปัจจัยการผลิต DOA Agri Factor
29 มี.ค. 2566
2,609
0
ทะเบียนปัจจัยการผลิต DOA Agri Factor
ทะเบียนปัจจัยการผลิต DOA Agri Factor

แอปพลิเคชัน ที่ช่วยให้เกษตรกร และผู้ใช้งาน ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (ปุ๋ย ยา เมล็ดพันธุ์) สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร หรือไม่

googleplay appstore
Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง