1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
29 มี.ค. 2566
804
0
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เป็นแอปพลิเคชันสำหรับระบุแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ยกระดับจากฟาร์มเกษตรกร หน่วยงานราชการ และแหล่งศึกษาดูงาน ด้านการเกษตรที่มีศักยภาพ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการช่วยสร้างงานสร้างรายได้แก่เกษตรกร

googleplay appstore
Loading...
ตกลง