1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
บอกต่อ
5 เม.ย. 2566
996
0
บอกต่อ
บอกต่อ

เป็นแอปพลิเคชันสำหรับเข้าถึงบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) โดยให้บริการด้วยชุดเมนูหลักต่างๆ ครอบคลุมมากกว่า 50 บริการ อาทิเช่น รับปัจจัยการผลิตฟรี การขอรับบริการ การติดต่อขอคำปรึกษาด้านกองทุน และมาตราการการช่วยเหลือต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

googleplay

 

Boktor1    Boktor2  Boktor3  Boktor4

 

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง