1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
CPP
7 เม.ย. 2566
1,190
0
CPP
CPP

Coaching Program Platform เป็นแอปพลิเคชันสำหรับให้บริการความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปเพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจ เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ด้านการเกษตร ด้วยความสะดวกรวดเร็ว

googleplay  
Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง