1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
OAE Public AI
7 เม.ย. 2566
1,330
0
OAE Public AI
OAE Public AI

เป็นแอปพลิเคชันสำหรับพัฒนาเพื่อการเพาะปลูกและช่วยดูแลสวนของท่านจนถึงวันเก็บเกี่ยว โดยมีบทความรวบรวมความรู้และเทคนิคดีๆด้านการเกษตรที่สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ติดตามและตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลการวางแผนการเพาะปลูก รวมคำแนะนำดีๆในการป้องกันโรคและแมลงพร้อมแจ้งเตือนการป้องกันอย่างรวดเร็ว และสามารถวัดขนาดแปลงที่ดินได้โดยการวาดแปลงควบคู่ไปด้วยบอกพิกัดของแต่ละแปลง เหมาะสำหรับเกษตรกรและรับเหมาทำกิจกรรมต่างๆ

googleplay  
Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง