1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
TSFM - รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย
7 เม.ย. 2566
1,907
0
TSFM - รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย
TSFM - รู้จริง พืช ดิน ปุ๋ย

เป็นแอปพลิเคชันสำหรับโปรแกรมเรียกใช้การจัดการดิน น้ำ พืชเศรษฐกิจของประเทศไทย Thai Soil Fertility Management (TSFM) ใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมตามชุดดิน

googleplay appstore
Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง