1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
TAS-License
7 ก.พ. 2566
2,994
0
TAS-License
TAS-License

เป็นแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการติดตามสถานะใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตสินค้า (มกษ. 2) ใบอนุญาตเป็นผู้ส่งออกสินค้า(มกษ. 4) และใบอนุญาตเป็นผู้นำเข้าสินค้า (มกษ. 6) ร่วมถึงใบรับแจ้งนำเข้าสินค้าเกษตร และใบรับแจ้งส่งออกสินค้าเกษตร โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านบัญชีผู้ใช้เดิมที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ TAS-License ได้

googleplay appstore
Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง