ตกลง
เกษตรฯ ตลุยโรงงานผลิตปุ๋ยและวัตถุอันตรายยึดของกลาง 13 ล้านบาท
14 มี.ค. 2561
3,718
0
กรมวิชาการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ บุกโรงงานผลิตปุ๋ยและวัตถุอันตรายเมืองสุพรรณ อายัดของกลางต้องสงสัยมูลค่า 13 ล้านบาท ตรวจสอบเบื้องต้นพบความผิดตามกฏหมาย 4 ข้อกล่าวหา ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ขึ้นทะเบียน และฉลากไม่ถูกต้อง
เกษตรฯตลุยโรงงานผลิตปุ๋ยและวัตถุอันตรายยึดของกลาง
เกษตรฯ ตลุยโรงงานผลิตปุ๋ยและวัตถุอันตรายยึดของกลาง 13 ล้านบาท

     นายสุวิทย์  ชัยเกียรติยศ  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร   สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ. เข้าตรวจสอบ บริษัท เอ็ม จี ที   แพลนท์โกรท จำกัด เลขที่ 285/7 หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ตามที่ได้รับแจ้งเบาะแส  ซึ่งจากการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ามีไว้ในครอบครองและจำหน่ายวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 5 รายการ และพบการผลิตปุ๋ยเคมีทีไม่มีการขอขึ้นทะเบียน จำนวน 5 รายการ เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรจึงได้ดำเนินการอายัดวัตถุอันตรายที่ไม่ถูกต้อง จำนวน 428 กิโลกรัม 4,440 ลิตร และอายัดปุ๋ยที่ไม่มีทะเบียนจำนวน 18,043 กิโลกรัม 956 ลิตร รวมมูลค่าประมาณ 13 ล้านบาท และเก็บตัวอย่างวัตถุอันตรายและปุ๋ยเคมี เพื่อไปตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 10 รายการ    ทั้งนี้ในเบื้องต้นพบประเด็นความผิด ดังนี้

     1. มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต  มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี  ปรับไม่เกิน 200, 000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

     2. จำหน่ายวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี  ปรับไม่เกิน 300, 000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

     3. ขายวัตถุอันตรายโดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่การแสดงฉลากไม่ถูกต้อง โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน  ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

     4. ผลิตปุ๋ยเคมีที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน  มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 - 5 ปี  ปรับตั้งแต่         40, 000- 200,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

     “ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูเพาะปลูกพืชของเกษตรกร  ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรทั้งปุ๋ย  วัตถุอันตราย  และเมล็ดพันธุ์พืช  กรมวิชาการเกษตรจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคออกตรวจสอบตามโรงงานผลิตและร้านจำหน่ายอย่างเข้มข้น   เพื่อป้องกันไม่ให้มีการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยและวัตถุอันตรายที่ไม่ได้คุณภาพออกไปหลอกขายเกษตรกร  ทั้งนี้หากทราบเบาะแสการผลิตหรือจำหน่ายปัจจัยการผลิตปลอมหรือไม่ได้คุณภาพ   สามารถแจ้งได้ที่กลุ่มสารวัตรเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  โทร.0-2940-6670 หรือแจ้งได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  ในเขตภูมิภาคได้ทุกแห่ง” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว