ตกลง
คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ เป็นประธานการประชุม การเตรียมความพร้อมในการจัดงานสีสรร พรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ปี 61 ระหว่างวันที่ 7-14 ส.ค.61 โดยนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. เข้าร่วมประชุม
11 ก.ค. 2561
178
0
คุณหญิงปราณีเอื้อชูเกียรติเป็นประธานการประชุม
คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ เป็นประธานการประชุม การเตรียมความพร้อมในการจัดงานสีสรร พรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ปี 61 ระหว่างวันที่ 7-14 ส.ค.61 โดยนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. เข้าร่วมประชุม

วันที่ 11 ก.ค. 61 คุณหญิงปราณี  เอื้อชูเกียรติ เป็นประธานการประชุม การเตรียมความพร้อมในการจัดงานสีสรร พรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ปี 61 ระหว่างวันที่ 7-14 ส.ค.61 โดยนายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. เข้าร่วมประชุมและนำเสนอความพร้อมในการจัดนิทรรศการของกระทรวงเกษตรฯ โดยแบ่งเป็น 3 โซน ภายใต้แนวคิด “ สืบสานศาสตร์พระราชา สานต่อน้ำพระทัยองค์ราชินี สู่วิถีเกษตรไทยอย่างยั่งยืน” พร้อมทั้งตั้งจุดสาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรทุกวัน ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ