ตกลง
รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ เล็งเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 ส.ค. 2561
187
0
สินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ
รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ เล็งเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ เล็งเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมงาน Thailand Industry Expo 2018 ภายใต้แนวคิด “CHANGE to SHIFT” เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย โดยมีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมโซนต่าง ๆ ภายในงาน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

          ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมบูธต่างๆภายในงาน อาทิ 1) โซน Manufacture Inno-Shiefในบูธ NPT Thaitech.co., ที่นำเสนออุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 2) เยี่ยมชมกิจการผู้ประกอบการในกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย Food Truck พร้อมชมรถยนต์ต้นแบบการค้าเชิงพาณิชย์ ที่เชื่อมโยงสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 3) โซน Agro – Inno SHIFT แสดงนวัตกรรมของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตร อาทิ เครื่องสกัดแปรรูปเกษตรระบบจ่ายน้ำและปุ๋ยแบบอัตโนมัตินวัตกรรม GPS สำหรับโดรนเพื่อการเกษตรเครื่องหยอดเมล็ดผัก และนวัตกรรมการเตรียมพื้นที่เพาะปลูก พร้อมชมสินค้าเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำมาแปรรูป และ 4)เยี่ยมชมผลงานจากกิจกรรมของศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม: Thailand Industrial Design Center( Thai - IDC )