ตกลง
เกษตรฯ ไม่ยั้งสั่งเผากิ่งพันธุ์ส้มโอเตรียมลักลอบส่งออกกว่า 4 หมื่นกิ่ง
10 ส.ค. 2561
1,326
0
กรมวิชาการเกษตร สกัดกิ่งพันธุ์ส้มโอเตรียมลักลอบส่งออก ชี้เป็นพืชสงวนตามกฎหมายพันธุ์พืช ห้ามส่งออกส่วนขยายพันธุ์ สั่งอายัดพร้อมเร่งตรวจสอบ พบผิดกฏหมาย เผาทำลายทันทีกว่า 4 หมื่นกิ่ง
เกษตรฯไม่ยั้งสั่งเผากิ่งพันธุ์ส้มโอเตรียมลักลอบส่งออกกว่า
เกษตรฯ ไม่ยั้งสั่งเผากิ่งพันธุ์ส้มโอเตรียมลักลอบส่งออกกว่า 4 หมื่นกิ่ง

     นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า  เมื่อเร็วๆ นี้ ด่านตรวจพืชเชียงแสนกรมวิชาการเกษตร  ได้รับแจ้งเบาะแสว่าอาจมีการลักลอบขนกิ่งพันธุ์ส้มโอ   ซึ่งเป็นพืชสงวนตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช   ห้ามมิให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  จึงได้ประสานงานร่วมกับตำรวจภูธรเชียงแสน กองร้อยทหารพรานที่ 3103  และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในแม่น้ำโขง (ศปปข.) ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีผู้นำกิ่งพันธุ์ส้มโอ ประมาณ 45,000 กิ่ง มากองไว้ริมแม่น้ำโขง บ้านเชียงแสนน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง   คาดว่าจะเป็นการเตรียมลักลอบส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  เนื่องจากบริเวณจุดที่วางกิ่งพันธุ์ส้มโอดังกล่าวเตรียมเป็นพื้นที่สำหรับโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขง เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชเชียงแสนจึงได้ดำเนินการอายัดกิ่งพันธุ์ส้มโอไว้ทั้งหมด  เพื่อรอให้เจ้าของกิ่งพันธุ์ส้มโอนำหลักฐานมาแสดงความเป็นเจ้าของ   ซึ่งหากพ้นกำหนดจะได้นำเก็บรักษาไว้ ณ ด่านตรวจพืชเชียงแสน และเจ้าหน้าที่ได้ลงรายงานประจำวันแจ้งเป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรเชียงแสน

     อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ได้สั่งการให้ด่านตรวจพืชเชียงแสน ดำเนินการจัดส่งกิ่งพันธุ์ส้มโอไปยังศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ และศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ได้ดำเนินการคัดแยกกิ่งพันธุ์ส้มโอ   พบมีกิ่งพันธุ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จำนวน 3,500 กิ่ง ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 41,500 กิ่งไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  ด่านตรวจพืชเชียงแสนจึงได้ดำเนินการขออนุมัติเพื่อเผาทำลาย

     หากผู้ใดทราบเบาะแสหรือพบเห็นการลักลอบขนกิ่งพันธุ์ส้มโอ  ซึ่งเป็นพืชสงวนตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เรื่องกำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของพืชให้เป็นพืชสงวนตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518   ซึ่งห้ามผู้ใดส่งออกส่วนขยายพันธุ์ของพืชสงวนไปนอกราชอาณาจักร ยกเว้น ผลส้มโอ  เมล็ดที่ติดไปกับผลส้มโอ  ขอให้แจ้งที่ด่านตรวจพืชของกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่  เพื่อจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฏหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป