ตกลง
นายอานัติ วิเศษรจนา ผุ้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดงาน Farm@home การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
13 ก.ย. 2561
339
0
นายอานัติวิเศษรจนาผุ้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอานัติ วิเศษรจนา ผุ้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดงาน Farm@home การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับบริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และเปิดงาน Farm@home การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการประจวบคีรีขันธ์กล่าวต้อนรับ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงานการจัดงาน นายวทัญญู วิสุทธิโกศลกรรมการผู้จัดการ บ.มาร์เก็ตวิลเลจและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-กลุ่มพัฒนาธุรกิจ บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการสนับสนุนตลาดสินค้าเกษตรกร ทั้งนี้ นายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอหัวหิน นายอำเภอเมืองฯ เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์จังหวัด ประมงจังหวัดปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดและเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีและคณะ ซึ่งในงานมีการจำหน่ายสินค้าดีจาก 8 จังหวัดได้แก่สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จัดระหว่างวันที่ 11-16 กันยายน 2561 หน้าศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี