ตกลง
นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ปี61 รอบที่ 1 จังหวัดบุรีรัมย์
12 ก.พ. 2561
245
0
นายสุดสาครภัทรกุลนิษฐ์ผตร.กษ.เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ
นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ปี61 รอบที่ 1 จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 12 ก.พ. 61 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ปี61 รอบที่ 1 จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งโครงการต่างๆ ดำเนินการได้ตามแผน ทั้งนี้ได้เสนอแนะ  ให้หน่วยงานเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทั้งข้อมูลและการทำงาน พร้อมกับเร่งรัดการทำงานและการเบิกจ่ายในโครงการที่ล่าช้าให้ทันตามห้วงเวลาที่กำหนด ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุิ์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์