ตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเอกชนซ่อมแซมป้ายเหล็กระบุตำแหน่งที่จอดรถยนต์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ส.ค. 2562
97
46