ตกลง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๒ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2562
703
65