ตกลง
มังคุดสดอบไอน้ำล็อตแรกพร้อมผงาดตลาดไต้หวัน
5 ก.ย. 2562
608
0
กรมวิชาการเกษตร เดินหน้าเต็มที่ส่งราชินีผลไม้ไทยรีเทิร์นไต้หวันอีกครั้ง หลังโดนแบนมากว่า 15 ปี อ้างมีศัตรูพืชกักกัน ดีเดย์ล็อตแรก 5 กันยายนนี้ 1 ตัน มูลค่า 2 แสนบาท
มังคุดสดอบไอน้ำล็อตแรกพร้อมผงาดตลาดไต้หวัน
มังคุดสดอบไอน้ำล็อตแรกพร้อมผงาดตลาดไต้หวัน

นางสาวเสริมสุข  สลักเพ็ชร์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ประเทศไต้หวันให้การยอมรับผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเกี่ยวกับวิธีการจัดการความเสี่ยงต่อการป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้ตามที่เสนอให้พิจารณาโดยใช้วิธีอบไอน้ำปรับสภาพความชื้นสัมพัทธ์ ที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 58 นาทีก่อนการส่งออก  ซึ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นวิธีการเดียวกับที่ดำเนินการส่งออกมังคุดไปประเทศญี่ปุ่น   และได้ส่งเจ้าหน้าที่ด้านกักกันพืชของไต้หวันเดินทางมาร่วมทำการทดลองวิจัยวิธีการอบไอน้ำกับเจ้าหน้าที่กักกันพืชของไทย  ผลการทดลองพบว่าวิธีการดังกล่าวสามารถกำจัดระยะไข่ของแมลงวันผลไม้ตายได้อย่างหมดสิ้น  

.

ปัจจุบันไต้หวันได้ออกประกาศข้อกำหนดนำเข้าผลมังคุดสดจากไทยอย่างเป็นทางการแล้ว  โดยทุกครั้งที่จะมีการส่งออกไต้หวันจะส่งเจ้าหน้าที่กักกันพืชของไต้หวันมาปฏิบัติงานร่วมตรวจสอบกระบวนการอบไอน้ำกับเจ้าหน้าที่กักกันพืชของไทยเพื่อควบคุมการส่งออกมังคุดให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด   โดยการส่งออกมังคุดสดของไทยไปไต้หวันในล็อตแรกจะมีขึ้นในวันที่ 5 กันยายน 2562 นี้ จำนวน 1 ตัน (1,000 กิโลกรัม) คิดเป็นมูลค่า 2 แสนบาท   

.

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร ได้ส่งหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่ด้านกักกันพืชของไต้หวันมาปฏิบัติงานที่ประเทศไทยเพื่อร่วมตรวจสอบมังคุดสดอบไอน้ำก่อนส่งออกไปไต้หวัน  ซึ่งไต้หวันได้มีหนังสือตอบรับ กรมวิชาการเกษตรในการจัดส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ของไทยและไต้หวันจะต้องปฏิบัติงานร่วมกันในการตรวจสอบโรงคัดบรรจุ ทดสอบระบบการทำงานของเครื่องอบไอน้ำ ตรวจสอบศัตรูพืช และดำเนินการกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีการอบไอน้ำ จากนั้นจึงออกใบรับสุขอนามัยพืชเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการส่งออกมังคุดไปไต้หวัน  โดยการส่งออกมังคุดผลสดด้วยวิธีอบไอน้ำในครั้งแรกนี้เป็นของ บริษัท C.P. Starlanes 

.

"วันที่ 5 กันยายน 2562 นี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะส่งออกมังคุดสดอบไอน้ำล็อตแรกไปไต้หวันได้เป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี  ภายหลังจากที่ไต้หวันออกประกาศยกเลิกการนำเข้ามังคุดจากไทยเมื่อปี 2546 ด้วยเหตุผลมังคุดเป็นพืชอาศัยของแมลงวันผลไม้ซึ่งเป็นศัตรูพืชกักกันของไต้หวันจำนวน 4 ชนิด สำหรับผู้ประกอบการรายใดที่ต้องการส่งออกมังคุดไปไต้หวันแต่ไม่มีโรงงานอบไอน้ำ  สามารถติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มวิจัยการกักกันพืช   สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช   กรมวิชาการเกษตร โทร 02 940 6770 ต่อ 141 ,142 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป"  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว