ตกลง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายทำเนียบผู้บริหาร สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน จำนวน 1 งาน
6 ก.ย. 2562
164
54
ผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำป้ายทำเนียบผู้บริหาร สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน จำนวน 1 งาน