ตกลง
‘ประภัตร’ ตรวจสะพานปลาสมุทรปราการ
17 ต.ค. 2562
231
0
สะพานปลา
‘ประภัตร’ ตรวจสะพานปลาสมุทรปราการ
‘ประภัตร’ ตรวจสะพานปลาสมุทรปราการ

‘ประภัตร’ ตรวจสะพานปลาสมุทรปราการ กำชับสะพานปลาทุกแห่งต้องถูกสุขอนามัย ยกระดับได้มาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เร่งปรับโฉมใหม่ เป็นศูนย์กลางการแปรรูปที่ทันสมัย

     นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและรับฟังการดำเนินงานของสะพานปลาสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สะพานปลาสมุทรปราการให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้ประชุมหารือการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยเร่งรัดปรับปรุงยกระดับสะพานปลาแห่งนี้ให้เป็นท่าเรือที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์กลางแหล่งสัตว์น้ำที่ทันสมัย สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และถูกสุขอนามัย เพื่อให้บริการแก่พี่น้องชาวประมงได้มากยิ่งขึ้น พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลายเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของ จ.สมุทรปราการ

   นายประภัตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สะพานปลาสมุทรปราการมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่จะเป็นศูนย์กลางการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นของจังหวัด และเป็นสถานที่ขนถ่ายสัตว์น้ำสำหรับการประมงนอกน่านน้ำ โดยมีการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เช่น ให้การส่งเสริมอาชีพประมง โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนประมง ประสานงานกับสมาคมประมงปากน้ำในการพัฒนาอาชีพประมง ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) เป็นต้น อย่างไรก็ตามการพัฒนานั้นจะต้องมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ที่ใช้ในการลำเลียงขนถ่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเล และเป็นศูนย์กลางการค้าส่งปลาทะเล เพื่อให้เป็นตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำทั้งทางเรือและทางบก ในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงนอกจากนี้ ต้องมุ่งเน้นเรื่องของสุขอนามัย เนื่องจากกฎหมายควบคุมสุขอนามัยนั้นต้องได้มาตรฐาน ทำให้สะพานปลาเอกชนหลายแห่งที่ไม่ได้มาตรฐานปิดตัวไป  ซึ่งธุรกิจภาคประมงนับว่าสร้างรายได้ให้ประเทศมากถึง 2.4 แสนล้านบาทต่อปี 

    สำหรับสะพานปลาสมุทรปราการ มีพื้นที่ 84 ไร่   เปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2525 โดยมีเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่ไปทำการประมงทั้งในบริเวณอ่าวไทย และในน่านน้ำประเทศเพื่อนบ้านนำสัตว์น้ำเข้ามาขนถ่ายและจำหน่ายผ่านสะพานปลา ที่ผ่านมามีการดำเนินการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงท่าเทียบเรือประมง อาคารโรงประมูล และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย โดยมีการขยายท่าเทียบเรือประมงสำหรับขนถ่ายสัตว์น้ำ จากเดิมความยาว 177 เมตรเป็น 282 เมตร พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ