ตกลง
‘มนัญญา’ ไม่หวั่นเดินหน้าแบน 3 สาร ยันทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
2 ธ.ค. 2562
114
0
แบน3สาร
‘มนัญญา’ไม่หวั่นเดินหน้าแบน
‘มนัญญา’ ไม่หวั่นเดินหน้าแบน 3 สาร ยันทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

‘มนัญญา’ ไม่หวั่นเดินหน้าแบน 3 สาร ยันทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ชี้ต้องระบุให้ชัดเจนหากแปลงใดใช้สารเคมี เพื่อประโยชน์ผู้บริโภค

     วันนี้ (28 พ.ย. 62) เวลา 14.00 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา ให้เลื่อนการแบน 2 สารเคมี ได้แก่ พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ออกไปอีก 6 เดือน จากเดิมที่มีผลบังคับใช้ 1 ธ.ค. 2562 เป็น 
1 มิ.ย.  2563 ประกอบกับยังมีมติจำกัดการใช้สารไกลโฟเซตตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2561 ว่า ที่ผ่านมาได้เดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวมาจนสุดมือแล้ว จึงอยู่ที่ดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่าจะลงมติอย่างไร และเชื่อว่าประชาชนจะใช้ดุลยพินิจตัดสินเองว่าการลงมตินั้นสมบูรณ์ และจะสามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ ใครที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็ต้องทำให้ดีที่สุด อย่างไรก็ตามมติดังกล่าวยังไม่มีหนังสือเปิดเผยออกมาชัดเจน จึงอยากให้รอความชัดเจนจากคณะกรรมการฯ ก่อน สำหรับตนยังคงยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อไป และจะทำให้ดีที่สุดเมื่อยังกำกับดูแลหน่วยงานนั้นๆ อยู่ เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรได้รับประโยชน์มากที่สุด ซึ่งกรมวิชาการเกษตรคือหน่วยงานสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้นจึงต้องดูว่าเราปฏิบัติหน้าที่อย่างไรให้กับพี่น้องเกษตรกร นอกจากนี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มอบนโยบายให้กรมวิชาการเกษตรเพื่อสร้างความเข้าใจกับข้าราชการและแนวทางการดำเนินการงานหลังจากนี้จะทำอย่างไรต่อไป อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) ได้มอบหมายให้ตนกำกับดูแลกรมวิชาการเกษตร หากไม่สามารถกำกับดูแลได้ ก็ยินดีปรับเปลี่ยนเพื่อให้รัฐมนตรีท่านอื่นได้เข้ามากำกับดูแลแทน

   นางสาวมนัญญา กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางในการยกเลิกใช้สารเคมี 3 สารเคมีนั้น ได้มีนโยบายให้เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกพืชผักที่ใช้สารเคมีใดๆ ในแปลง ต้องมีฉลากสติ๊กเกอร์ระบุให้ชัดเจนว่าผักดังกล่าวมีสารอะไรประกอบอยู่บ้าง อีกทั้งยังสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับเกษตรกรที่มีความต้องการใช้ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะสำรวจความต้องการของสหกรณ์การเกษตรเพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์จัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรและเครื่องมือต่าง ๆ ในการกำจัดวัชพืชและเตรียมดินเพื่อเพาะปลูก เช่น รถไถ เครื่องตัดหญ้า รถแทรคเตอร์ เพื่อให้สหกรณ์นำไปบริการแก่สมาชิกราคาถูก ซึ่งได้วางมาตรการไว้ครอบคลุมเพื่อรองรับการยกเลิกการ 3 สารเคมี  แนวทางนี้เป็นการให้เบ็ดตกปลาแก่เกษตรกรแทนการให้ปลา เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างถาวร

     หลังจากนั้น รมช.เกษตรฯ ได้อนุญาตให้กลุ่มเครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายเยาวชนเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพ และเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) เข้าพบ
เพื่อมอบกระเช้าดอกไม้ให้กำลังใจในการเดินหน้าขับเคลื่อนการแบน 3 สารเคมี ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ณ ห้องประชุม ชั้น 2  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์