ตกลง
‘เฉลิมชัย’ นำทีมผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เอกชน ชวนคนเมืองปลูกต้นไม้ในโครงการ “ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น ลดPM2.5”
11 ก.พ. 2563
148
0
โครงการ “ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น ลดPM2.5”
‘เฉลิมชัย’นำทีมผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ
‘เฉลิมชัย’ นำทีมผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เอกชน ชวนคนเมืองปลูกต้นไม้ในโครงการ “ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น ลดPM2.5”

‘เฉลิมชัย’ นำทีมผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เอกชน ชวนคนเมืองปลูกต้นไม้ในโครงการ “ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น ลดPM2.5” หนุนล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียวทั่วกรุง

วันนี้ (9 ก.พ.63) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณ PARC PARAGON ศูนย์การค้าสยาม พารากอน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ปลูกเพื่อ ป(ล)อด ล้านต้น ลด PM2.5” ภายใต้โครงการ Green City by MOAC จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรุงเทพมหานคร  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตลอดจนภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และสื่อมวลชน เข้าร่วม โดย ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมาของโครงการ

โอกาสนี้ รมว.เกษตรฯ เป็นประธานในพิธีมอบต้นไม้ให้กับผู้แทนประชาชนจาก 6 เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 คณะ และผู้แทนภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี กรุงเทพมหานคร และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานและถ่ายภาพร่วมกันบนเวที จากนั้นนำคณะผู้บริหารระดับสูงเดินทางไปยังบริเวณสวนกลางลาน Parc Paragon เพื่อนำต้นไม้ประดับตกแต่งสวนภายในงาน กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างดียิ่งจากประชาชน โดยได้เปิดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 4 – 8 ก.พ. 63 มียอดผู้ลงทะเบียนเป็นแล้วประมาณ 750 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.พ.63) ซึ่งเดินทางมาขอรับต้นกล้าภายในงานวันนี้ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า จากปัญหาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน(PM2.5) ที่สูงเกินมาตรฐาน และพบในหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ดำเนินโครงการ “ปลูกเพื่อป(ล)อดล้านต้น  ลด PM2.5” ภายใต้โครงการ Green City by MOAC ขึ้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็กกว่า2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่สูงเกินมาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ เสมือนการสร้างภูมิต้านทานในระยะยาว รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและเกษตรกรที่สนใจเพาะพันธุ์เพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม  โดยเป็นความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งจะนำร่องดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และขยายผลไปในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.พ. 63 เป็นต้นไป จะแจกต้นกล้าที่มีประสิทธิภาพสูงในการดูดซับฝุ่น PM2.5 พร้อมกับคู่มือการดูแลต้นกล้าในรูปแบบออนไลน์ นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จะร่วมมือกันในการแจกจ่ายต้นกล้าล้านต้นให้กับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดช่องทางการแจกจ่ายต้นไม้ไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อาทิ สำนักงานเขต 50 เขต ร้าน  Fresh Mart 100 สาขาทั่วกรุงเทพฯ (CPF)  โรงเรียน และวัดเป็นต้น 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.green-city.online เพื่อขอรับต้นกล้าได้คนละ 5 คนโดยระบุสำนักงานเขตที่สะดวกเดินทางไปรับ ซึ่งมีต้นกล้ารวมทั้งสิ้นจำนวน 6 ชนิด ได้แก่ กระดุมทอง ไม้ตระกูลคล้า (คล้าหางนกยูง) ไม้ตระกูลว่าน (เศรษฐีเรือนใน) ไม้ตระกูลเฟิน (เฟินขนนก เฟินเจ้าฟ้า) ไม้เลื้อย (ตีนตุ๊กแก) และต้นสนไซเปรส เตรียมแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ ทั้งบริเวณในและนอกบ้าน สถานที่ทำงาน ริมถนน และสวนสาธารณะ เพื่อเป็นการลดผลกระทบปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ในปีหน้าและปีต่อไป ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ประชาชนที่นำต้นไปปลูกนั้นต้องช่วยกันดูแลรักษาต้นกล้าในระยะยาว  ให้เจริญเติบโตเพื่อความยั่งยืนในการสร้างพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ โดยมีการติดตามและส่งเสริมการขยายผลในโครงการระยะยาวโดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับติดตามและขับเคลื่อนโครงการ

“รัฐบาลมีความกังวลและเป็นห่วงต่อสถานการณ์ปัญหาฝุ่น pm 2.5 โดยมีมาตรการที่กำลังดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวรวมถึงโครงการ “ปลูกเพื่อป(ล)อด” ที่ดำเนินการในวันนี้ จะทำการขยายผลไปสู่เมืองใหญ่ๆ ทุกภูมิภาคเพื่อแก้ปัญหามลภาวะอย่างยั่งยืน ขอยืนยันว่าโครงการนี้จะดำเนินการต่อเนื่องมีคณะกรรมการติดตาม เชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันจะสามารถผ่านวิกฤติไปได้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกเพิ่มพื้นที่สีเขียว” นายเฉลิมชัย กล่าว

ทั้งนี้ หากในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันปลูกได้เพียงร้อยละ 10 ของพื้นที่จะสามารถลดจำนวนวันที่ฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ได้ถึง 1-3 วัน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกเพื่อป(ล)อด ล้านต้น ลดPM2.5” ภายใต้โครงการ Green City by MOAC โดยลงทะเบียนได้ที่ www.green-city.online และร่วมกันติดแฮชแท็ก #ปลูกเพื่อปอด #ล้านต้นลดPM2จุด5 ในสื่อโซเชียลต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ” นายเฉลิมชัย กล่าว