ตกลง
กระทรวงเกษตร ฯ มีข่าวดีมาบอก เกษตรกรสวนลำไย
19 ต.ค. 2563
195
0
กระทรวงเกษตร ฯ มีข่าวดีมาบอก เกษตรกรสวนลำไย
กระทรวงเกษตร ฯ มีข่าวดีมาบอก เกษตรกรสวนลำไย

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งข่าวดีถึงเกษตรกรสวนลำไย โดยกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมส่งรายชื่อเกษตรกร เพื่อจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรสวนลำไยผ่าน ธ.ก.ส. ไร่ละ 2,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2563