ตกลง
ไทย-แอฟฟริกาใต้ หารือความร่วมมือทางด้านการเกษตร
24 พ.ย. 2563
226
0
หารือ
ไทย-แอฟฟริกาใต้ หารือความร่วมมือทางด้านการเกษตร
ไทย-แอฟฟริกาใต้ หารือความร่วมมือทางด้านการเกษตร

ไทย-แอฟฟริกาใต้ หารือความร่วมมือทางด้านการเกษตร 

     นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) หารือกับนายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์ (Mr. Geoffrey Quinton Mitchell Doidge) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบวาระประจำการ โดย ออท. แอฟริกาใต้ แสดงความขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ทำงานร่วมกันที่ผ่านมา พร้อมทั้งชื่นชมความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและแอฟริกาใต้ และหวังว่าทั้งสองประเทศจะกระชับและสานสัมพันธ์ด้านการเกษตรกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้ผลักดันให้แอฟริกาใต้นำเข้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ และข้าวจากไทย โดยสองฝ่ายสามารถจัดการประชุม Business Matching เพื่อหารือรายละเอียดร่วมกัน พร้อมทั้งเสนอให้กระทรวงเกษตรฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ไทย-แอฟริกาใต้ ครั้งที่ 2 (2nd Joint Agricultural Working Group: JAWG) ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งจะได้มีการหยิบยกประเด็นต่าง ๆ เข้ามาหารือในเวทีการประชุมนี้ต่อไป