“เฉลิมชัย” ทุบสถิติขายทุเรียนไทยไปจีนล็อตสอง 45 นาทีเต็มลำ 25 ตันกว่าหมื่นลูก ชาวเมืองซีอานตื่นเต้นขึ้นป้ายต้อนรับถึงสนามบิน
9 พ.ค. 2564
433
0
“เฉลิมชัย” ทุบสถิติขายทุเรียนไทยไปจีนล็อตสอง 45 นาทีเต็มลำ 25 ตันกว่าหมื่นลูก ชาวเมืองซีอานตื่นเต้นขึ้นป้ายต้อนรับถึงสนามบิน “อลงกรณ์” เผยเคล็ดลับแพลตฟอร์มพรีออเดอร์เตรียมขยายผลสินค้าเกษตรอื่นๆ
“เฉลิมชัย”ทุบสถิติขายทุเรียนไทยไปจีนล็อตสอง
“เฉลิมชัย” ทุบสถิติขายทุเรียนไทยไปจีนล็อตสอง 45 นาทีเต็มลำ 25 ตันกว่าหมื่นลูก ชาวเมืองซีอานตื่นเต้นขึ้นป้ายต้อนรับถึงสนามบิน

      นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เปิดเผยวันนี้ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสบความสำเร็จเป็นครั้งที่ 2 ภายใน 2สัปดาห์ในการส่งออกทุเรียนทางเครื่องบินล็อตที่สองไปจีนจำนวน 25 ตัน (11,200 ลูก) สู่เมืองซีอานเมืองเอกของมณฑลส่านซีในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนด้วยกลยุทธ์ใหม่ระบบสั่งซื้อล่วงหน้า (Pre order platform) เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมาโดยใช้เวลาขายออนไลน์เพียง 45 นาที

      ก่อนหน้านี้ได้ทดลองขายด้วยแพลตฟอร์มใหม่เป็นครั้งแรก 20 ตัน ใช้เวลา 9 ชั่วโมงก็ตื่นเต้นกันมากว่า ขายไม่ถึงวันได้เกือบหมื่นลูกเต็มลำเครื่องบินและขนขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิส่งไปยังเมืองเซินเจิ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา แต่เมื่อวานขายไม่ถึงชั่วโมงเต็มลำ 25 ตัน นับเป็นครั้งที่ 2 ของการจำหน่ายทุเรียนผ่านระบบสั่งซื้อล่วงหน้า (Pre-Order platform) ไปประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของผลไม้ไทย โดยครั้งนี้เป็นการเปิดตลาดตอนในของจีนคือมณฑลส่านซีในภาคตะวันตกเฉียงเหนือด้วยแพลตฟอร์มใหม่บนความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ บริษัทเอกชน และสหกรณ์ผลไม้ เช่นสหกรณ์เมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี และเป็นการสร้างแบรนด์ทุเรียนไทยในระดับสหกรณ์ผลไม้ (Cooperative Farm based Branding) ตามแนวทางเกษตรสร้างสรรค์ (Creative Agriculture) ต่อไปเกษตรกรชาวสวนทุเรียนและสหกรณ์จะสามารถขายได้ราคาสูงขึ้น ทั้งนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ขยายผลไปยังสินค้าเกษตรอื่นๆ” นายอลงกรณ์ กล่าว

      นายอลงกรณ์ กล่าวต่อไปว่า ปัจจัยความสำเร็จคือการเน้นคุณภาพและมาตรฐานของทุเรียนในระบบ GAP และ GMP ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ระบบการประกันสินค้า ระบบทรัพย์สินทางปัญญา (สร้างแบรนด์) การสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า (Trust) และความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาคเกษตรกรและกระทรวงเกษตรฯ ภายใต้ “5 ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย”และโมเดล “เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการปฏิรูปไม้ผลทั้งระบบของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) และการขับเคลื่อนโมเดล “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ร่วมกับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ ประการสำคัญคือ โครงการดังกล่าวนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณจากภาครัฐ แต่เป็นระบบที่ให้เอกชนรับผิดชอบการขายและการขนส่งโลจิสติกส์ภายใต้แพลตฟอร์มที่คณะอนุกรรมการอีคอมเมิร์ซของกระทรวงเกษตรฯ และฟรุ้ทบอร์ดออกแบบ ซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับชาวเมืองซีอานและผู้ประกอบการจีนที่จะได้ลิ้มรสทุเรียนคุณภาพสดจากสวนทุเรียนเมืองจันทบุรี

ตกลง