ประกาศผู้ชนะกานเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สกม)
25 พ.ค. 2564
180
51
ตกลง