ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ผลิตสื่อวีดีทัศน์และเผยแพร่ทางโทรทัศน์และวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ค. 2564
179
47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ผลิตสื่อวีดีทัศน์และเผยแพร่ทางโทรทัศน์และวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตกลง