ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ LIVE "เกษตรบอกข่าว" วันที่ 28 มิ.ย. 64
2 ก.ค. 2564
385
84
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ LIVE "เกษตรบอกข่าว" วันที่ 28 มิ.ย. 64
ตกลง