ประชุมแผนรับมือน้ำท่วมเพชรบุรี
30 ก.ย. 2564
251
0
"ทปษ.อลงกรณ์” ร่วมประชุมแผนรับมือน้ำท่วมเพชรบุรี
ประชุมแผนรับมือน้ำท่วมเพชรบุรี
ประชุมแผนรับมือน้ำท่วมเพชรบุรี

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2564 โดยมี ..เอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รองประธานคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำฯ เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีสาระสำคัญคือ เรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม .เพชรบุรี และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ  ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีโอกาสนี้ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนปีนี้โดยเฉพาะเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงภาวะเสี่ยงมีปริมาณฝนตกมากที่สุด

ตกลง