ตกลง
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งเก็บสะสมระยะทาง (Virtual Run) ในชื่องาน "KUBOTA RUN เกษตรปลอดเผา เราปลอดฝุ่น" ภายใต้โครงการเกษตรปลอดเผา (Zero Burn)
20 ม.ค. 2564
466
208
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งเก็บสะสมระยะทาง
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งเก็บสะสมระยะทาง (Virtual Run) ในชื่องาน "KUBOTA RUN เกษตรปลอดเผา เราปลอดฝุ่น" ภายใต้โครงการเกษตรปลอดเผา (Zero Burn)

ขอเชิญร่วมงาน "KUBOTA RUN เกษตรปลอดเผา เราปลอดฝุ่น" กิจกรรมวิ่งในรูปแบบ Virtual Run ที่ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดปัญหาค่าฝุ่น PM 2.5 ได้ทุกที่ ทุกเวลา ภายใต้โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn)

กำหนด
รับสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 18 เมษายน 2564
ส่งผลวิ่งได้ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2564

ช่องทางการรับสมัคร
Online ผ่านแพลตฟอร์ม เว็บไซต์การรับสมัครจัดงานวิ่งโดยเฉพาะ เช่น Thairun