พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร
13 พ.ย. 2564
153
0
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร ในการนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมในพิธี

สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยเพื่อเป็นพระราชกุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 2,773,735.94 บาท

ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

0.5076 seconds
ตกลง