ชป.ย้ำภาคเหนือ อีสาน เก็บกักน้ำสำรองไว้ใช้หน้าแล้ง
19 พ.ย. 2564
95
0
ชป.ย้ำภาคเหนือ อีสาน เก็บกักน้ำสำรองไว้ใช้หน้าแล้ง / ส่วนภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด
ชป.ย้ำภาคเหนือ อีสาน เก็บกักน้ำสำรองไว้ใช้หน้าแล้ง
ชป.ย้ำภาคเหนือ อีสาน เก็บกักน้ำสำรองไว้ใช้หน้าแล้ง

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (18 พ.ย. 64)  อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 59,329 ล้าน ลบ. สามารถรับน้ำได้รวมกันอีกประมาณ 17,086 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 14,821 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้รวมกันอีกประมาณ 10,092 ล้าน ลบ.ม.

อนึ่ง เนื่องจากได้สิ้นสุดฤดูฝนของทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางแล้ว จึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่ ที่ระดับน้ำกลับเข้าตลิ่งแล้ว ให้พิจารณาเก็บกักน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าให้ได้มากที่สุด ตามข้อสั่งการของรัฐบาล พร้อมปรับแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์

สำหรับพื้นที่ภาคใต้ ที่เริ่มเข้าสู่ฤดูน้ำฝน ให้ดำเนินการตามมาตรการรับมือน้ำหลากที่กรมกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด บริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ โดยใช้ระบบชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด พิจารณาปรับการระบายน้ำให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้น้อยที่สุด พร้อมกับเน้นย้ำให้แจ้งเตือนก่อนการระบายน้ำทุกครั้ง เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดกับประชาชน นอกจากนี้ ยังได้เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร เครื่องมือ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที และร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

 

 

 

ตกลง