1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการงานสารบรรณและงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 อัตรา)
17 พ.ค. 2565
933
189
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการงานสารบรรณและงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 อัตรา)
Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง