ชป.เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ
17 มิ.ย. 2565
111
0
ชป.เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ หลังกรมอุตุฯ คาดการณ์ฝนตกต่อเนื่องระยะนี้
ชป.เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ
ชป.เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (16 มิ.ย.65) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน 42,230 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 56 ของความจุอ่างฯ ยังสามารถรับน้ำได้อีก 33,855 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 10,086  ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 41 ของความจุอ่างฯ สามารถรับน้ำได้อีก 14,785 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ประเมินสถานการณ์ ตามประกาศของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 17/2565 เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน และการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 15 -16 มิ.ย.65  พบว่าปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่องอาจส่งผลให้ เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน จึงขอให้ เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ในช่วงวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2565 ในพื้นที่

ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดนครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยภูมิ บึงกาฬ ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย กาฬสินธุ์ สกลนคร และนครพนม

ภาคใต้ บริเวณจังหวัดระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

กรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน โดยโครงการชลประทานในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบติดตามเฝ้าระวัง สภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง รวมถึงพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำ อาคารบังคับน้ำ และติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซม แนวคันกั้นน้ำ และกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่เดิม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม รับน้ำหลากป้องกันน้ำท่วมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเตรียมแผนเผชิญเหตุรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ ระบบสื่อสารสำรอง เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที รวมถึงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง

ตกลง