1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 5,000 บาท (กองกลาง)
30 มิ.ย. 2565
1,166
81
Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง