1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
“อลงกรณ์” โชว์ผลงานเด่น “เกษตรฯ - พาณิชย์” ส่งออกสินค้าเกษตร-อาหารเพิ่มขึ้น 20%
18 ก.ค. 2565
242
0
“อลงกรณ์” โชว์ผลงานเด่น “เกษตรฯ - พาณิชย์” ส่งออกสินค้าเกษตร-อาหารเพิ่มขึ้น 20% สร้างรายได้เข้าประเทศเฉียด 5 แสนล้าน
“อลงกรณ์”โชว์ผลงานเด่น“เกษตรฯ-พาณิชย์”
“อลงกรณ์” โชว์ผลงานเด่น “เกษตรฯ - พาณิชย์” ส่งออกสินค้าเกษตร-อาหารเพิ่มขึ้น 20%

        นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวันนี้ว่า แม้จะเผชิญกับวิกฤติซ้อนวิกฤติทั้งโควิด-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระทบทำให้ต้นทุนการผลิตของสินค้าเพิ่มสูงขึ้น และยังเผชิญกับมาตรการป้องกันการปนเปื้อนโควิด แต่ประเทศไทยก็สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกสินค้าเกษตร อาหาร และเครื่องดื่ม ช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-พ.ค.) มีมูลค่ารวม 467,255.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.16%

        โดยมีสินค้าเกษตรอาหารที่ส่งออกสำคัญ 5 อันดับแรก ตามมูลค่าส่งออก ดังนี้ 1. ผัก ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง มูลค่า 90,911.75 ล้านบาท เพิ่ม 10.16% 2. ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง มูลค่า 71,870.68 ล้านบาท เพิ่ม 39.37% 3. อาหารทะเลสด แช่เย็น แช่แข็ง กระป๋อง และแปรรูป (รวมทูน่ากระป๋องและแปรรูป แต่ไม่รวมกุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป) มูลค่า 59,225.16 ล้านบาท เพิ่ม 19.92% 4. ไก่สดแช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป มูลค่า 50,259.71 ล้านบาท เพิ่ม 15.54% 5. ข้าว มูลค่า 47,802.76 ล้านบาท เพิ่ม 34.55%

       “ปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อการเติบโตของการส่งออกสินค้าเกษตร และอาหารมาจากการผนึกการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ ตามนโยบายตลาดนำการผลิตโมเดลเกษตร-พาณิชย์ทันสมัย ตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน” นายอลงกรณ์ กล่าว

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง