อสป. ยกระดับประมงพื้นบ้าน ชู “ สร้างอาชีพเสริม ” สร้างรายได้ ให้ชาวประมงพื้นบ้าน
1 ก.ค. 2565
79
0
อสป. ยกระดับประมงพื้นบ้าน ชู “ สร้างอาชีพเสริม ” สร้างรายได้ ให้ชาวประมงพื้นบ้าน
อสป.ยกระดับประมงพื้นบ้าน
อสป. ยกระดับประมงพื้นบ้าน ชู “ สร้างอาชีพเสริม ” สร้างรายได้ ให้ชาวประมงพื้นบ้าน

ดร.วัชรวิชญ์  กีรติดุสิตโรจน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง กล่าวว่า องค์การสะพานปลาเร่งดำเนินการเชิงรุก ดำเนินโครงการโมเดลธุรกิจประมงบน Platform Digital FMO เพื่อสร้าง Platform เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้าประมงออนไลน์ ส่งเสริมสินค้าประมงให้ได้มาตรฐานสุขนามัยและเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคโดยการจำหน่ายผ่านทาง Platform ส่งเสริมผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่สำคัญและอยู่ใกล้เคียง หรือในจังหวัดที่มีท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา โดยให้มีการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ด้านการแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำ ที่สามารถเป็นผลิตภัณฑ์และจำหน่ายผ่านทาง Platform ต่างๆ เพื่อกระจายสินค้าสัตว์น้ำให้เป็นที่รู้จัก ได้รับความนิยมในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่มาจากการทำประมงถูกกฎหมายและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทย ส่งผลทำให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำไทย โดยการแปรรูปสินค้าและธุรกิจประมงพื้นบ้าน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าประมงพื้นบ้านสร้างรายได้แก่ชาวประมงและครอบครัว สร้างอาชีพเสริมให้กับประมงพื้นบ้าน ซึ่งทั้งหมดจะถือเป็นการแก้ปัญหาทั้งเรื่องของอาชีพ สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ของครอบครัวชาวประมงพื้นบ้านให้ทุกคนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ โดยองค์การสะพานปลา ได้คัดเลือกกลุ่มสมาคมการประมงแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นชุมชนสำคัญและได้รับเกียรติจาก ผศ.สุดาพร ทิมฤกษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพระนครใต้ เป็นวิทยากรสอนการทำ น้ำพริกปลาหมึก  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร  นายกสมาคมการประมงแสมสาร ผู้นำชุมชน และชาวประมงพื้นบ้าน เข้าร่วมอบรมการสร้างอาชีพ ณ บริเวณสะพานปลาวราสินธ์ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

0.0249 seconds
ตกลง