1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
เลขา.รมว.กษ.ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน
22 ก.ค. 2565
162
0
เลขา.รมว.กษ.ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน
เลขา.รมว.กษ.ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน
เลขา.รมว.กษ.ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน

นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้กลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนราษีไศล เข้าพบ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรฯ จ่ายค่าที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ และขอให้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดให้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเร็ว

สำหรับการหารือในครั้งนี้ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรฯ พร้อมจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม    พร้อมนำข้อมูลดังกล่าวนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อกำหนดวันประชุม โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดประชุมได้วันที่ 11 ส.ค. 65 ที่จะถึงนี้ เวลา 13.30 น. ทั้งนี้ ราษฎรเกิดความพึงพอใจ และขอให้กระทรวงเกษตรฯ เป็นบ้านที่ขอไว้พึ่งพิงจากเกษตรกรต่อไป

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง