1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
เลขา.รมว.กษ.พิจารณาเรื่องการสรรที่ดินแปลงอพยพ โครงการเขื่อนราษีไศล จังหวัดสุรินทร์
23 ก.ค. 2565
346
0
เลขา.รมว.กษ.พิจารณาเรื่องการสรรที่ดินแปลงอพยพ
เลขา.รมว.กษ.พิจารณาเรื่องการสรรที่ดินแปลงอพยพ โครงการเขื่อนราษีไศล จังหวัดสุรินทร์

คำบรรยายภาพข่าว

       กรณี นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้านได้พูดช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ไม่ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มมวลชนที่เดินทางมาชุมนุมหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาเรื่องการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ หรือจ่ายค่าชดเชยที่ดินแปลงอพยพ โครงการเขื่อนราษีไศล นั้น

 

       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนชี้แจงว่ากลุ่มมวลชนสมัชชาเกษตรกรอีสาน และสหพันธ์เกษตรกรอีสาน รวมประมาณ  1,000 คนได้เดินทางมาชุมนุมเรียกร้องที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นมา นั้น

      ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มมวลชนทุกกลุ่ม ที่ได้เดินทางมาเรียกร้องให้แก้ปัญหาในด้านต่างๆ ตลอดมา โดยเฉพาะในส่วนของการจ่ายค่าชดเชยที่ดินของ เขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา ก็ได้รับค่าชดเชยไปแล้วหลังจากที่ต่อสู้เรียกร้องมานานกว่า 30 ปี

      ในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกร้องขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาเรื่องการสรรที่ดินแปลงอพยพ โครงการเขื่อนราษีไศล ของจังหวัดสุรินทร์ ที่กำลังชุมนุมอยู่นั้น ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ได้มอบหมายให้ นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงไปพบกับกลุ่มมวลชน เพื่อรับทราบปัญหาตามข้อเรียกร้องอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ตลอดมา  และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธนา ชีรวินิจ ก็ได้ลงไปพบปะกับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหามวนชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่กลุ่มเรียกร้อง ขึ้นในวัน พฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทางแกนนำและสมาชิกกลุ่มมีความพึงพอใจ และจะเดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดอุบลราชธานี ในเย็นวันเดียวกันนี้ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอสนับสนุนรถโดยสารจากกระทรวงคมนาคม จำนวน 31 คันเพื่อนำส่งกลุ่มมวลชน เดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งกลุ่มมวลชนได้เดินทางกลับภูมิลำเนาเรียบร้อย เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2565 ในเวลา 22.00 น.

Loading...
ตกลง