1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
ปลัดกษ. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
25 ก.ค. 2565
228
0
ปลัดกษ. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
ปลัดกษ.ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ปลัดกษ. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

จันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปลัดกษ.) พร้อมด้วยนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) แปลงคทช.หนองใหญ่ ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บริหาร ส.ป.ก. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ เกษตรกร คทช.หนองใหญ่ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ปลัดกษ. มอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ คทช.หนองใหญ่ มอบต้นพันธุ์กระท่อมแก่ประธานสหกรณ์ ร่วมปลูกต้นไม้  และหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง และเยี่ยมแปลงเกษตรผสมผสานของนายเดชา นางบุญช่วย พรหมพันธ์ใจ 

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง