1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
กระทรวงเกษตรฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3 ส.ค. 2565
323
0
12สิงหา
กระทรวงเกษตรฯเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
กระทรวงเกษตรฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ระทรวงเกษตรฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 ร่วมจัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา” ระหว่างวันที่ 10 – 15 สิงหาคม 2565 นี้

       นายธิติ โลหะปิยะพรรณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้ บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานการแถลงข่าว และมีคุณหญิงปราณี วรรธนะกุล กรรมการมูลนิธิ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนกรุงเทพมหานคร และผู้แทนสมาคมไม้ประกวดแห่งประเทศไทย เข้าร่วม ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดกิจกรรมภายในงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 10 – 15 สิงหาคม 2565 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ จำนวน 11 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ ภายใต้แนวคิด  “สืบสานพระราชปณิธาน เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อเผยแพร่งานพระราชดำริ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมดำเนินการ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมชมงาน ตลอดจนได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในชีวิตประจำวัน

สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการด้านเกษตรในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น นิทรรศการด้านการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดิน และการปฏิรูปที่ดิน โดยจัดแสดงนิทรรศการแบบป่ามีชีวิต (ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) การแสดงหุ่นจำลองฝายต้นน้ำลำธาร นิทรรศการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง และนิทรรศการหัตถศิลป์ สืบสาน พระราชปณิธานพระพันปีหลวง นิทรรศการด้านการพัฒนาด้านการผลิต ต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อขยายผลด้านการตลาด โดยจัดแสดงนิทรรศการสีสรรข้าวไทย ข้าวสีที่มีคุณภาพทางโภชนาการสูง ธัญพืชเมืองหนาว นิทรรศการ 90 พรรษา พระมารดาแห่งไหมไทย นิทรรศการอนุรักษ์พันธุ์ปู คืนสู่ ป่าทุ่งทะเล หนึ่งในงานด้านการประมง นิทรรศการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ความมั่นคงทางด้านอาหารของครัวเรือน และนิทรรศการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ โดยจัดแสดงนิทรรศการด้านการบัญชี นำวิถีสู่ความพอเพียง รวมไปถึงเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สหกรณ์ จัดแสดงผลิตภัณฑ์ ผลิตผลทางการเกษตรของสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ฌ่ายไน่” และการจัดนิทรรศการคืนกล้วยไม้สู่ป่า เฉลิมพระเกียรติฯ อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ “กาแฟหนองห้า” จากโครงการพระราชดำริฯ บ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านหนองห้า จังหวัดพะเยา มาจัดแสดงพร้อมการชงกาแฟสูตรเฉพาะให้ชิมฟรีด้วย

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการสาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น การแปรรูปฟ้าทลายโจร การทำชาจากผักเชียงดา ทำซูชินุ่มบ้านสร้าง ยำข้าวสาลี ผัดหมี่พิมาย ข้าวเกรียบปากหม้อ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปู เมนู “จ๊อปู” การฝึกอาชีพ เช่น การทำสบู่โปรตีนไหม เดคูพาจ และการเพ้นท์กระเป๋าผ้า กิจกรรมเล่นเกมส์สอดแทรกความรู้ด้านบัญชี พร้อมแจกของรางวัล และการจำหน่ายสินค้าเกษตร เช่น น้ำผึ้ง กระเทียมโทนดองน้ำผึ้ง ผลิตภัณฑ์จากข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา จากวิสาหกิจชุมชนอาหารทะเลแปรรูป บ้านเชาเปาะจังหวัดพังงา อีกทั้งยังมี กิจกรรมไถ่ชีวิตโค กระบือ อย่างละ 1 คู่ รวม 4 ตัว ในวันที่ 13 สิงหาคม 25665 ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถร่วมบริจาคเงินทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สำหรับโคกระบือที่ไถ่ชีวิต จะนำไปเป็นพ่อแม่พันธุ์และนำลูกที่ได้ไปส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรต่อไป

       “ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมชมนิทรรศการ และรับของที่ระลึกจากบูทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา” ในระหว่างวันที่ 10 – 15 สิงหาคม 2565 ซึ่งหลายหน่วยงานได้ร่วมใจแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ผ่านการจัดงานนิทรรศการที่หลากหลายให้ได้รับชม” ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

 

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง