1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
ปลัดเกษตรฯ ลุยสร้างความร่วมมือซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น ขยายการส่งออกสินค้าเกษตร เพิ่มโอกาสเกษตรกรไทย
4 ส.ค. 2565
565
0
สร้างความร่วมมือซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น
ปลัดเกษตรฯลุยสร้างความร่วมมือซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น
ปลัดเกษตรฯ ลุยสร้างความร่วมมือซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น ขยายการส่งออกสินค้าเกษตร เพิ่มโอกาสเกษตรกรไทย

ปลัดเกษตรฯ ลุยสร้างความร่วมมือซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น ขยายการส่งออกสินค้าเกษตร เพิ่มโอกาสเกษตรกรไทย

วันนี้ (4 ส.ค. 65) ณ จังหวัดกุนมะ ประเทศญี่ปุ่นดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายฮาชิโมโตะฮิโรฮิเดะรองประธานกรรมการบริษัท Beisia จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีกชั้นนำของญี่ปุ่น (ซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่)ในโอกาสการเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการตามข้อสั่งการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขยายการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม ว่าบริษัท Beisia จำกัด มีความประสงค์ที่จะนำเข้าสินค้าเกษตรไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสินค้าผลไม้สด อาทิ มะม่วง มังคุด ส้มโอ กล้วย มะพร้าว และสับปะรด เนื่องจากเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในท้องถิ่น โดยบริษัทฯ ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความร่วมมือในการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับบริษัทฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทย ที่ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดการนำเข้าของประเทศญี่ปุ่น ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมในตลาดญี่ปุ่น ได้แก่ น้ำมะม่วง น้ำมะพร้าวอ่อน และข้าวโพดหวาน นอกจากนี้ สินค้าเกษตรและอาหารไทยที่มีศักยภาพสูง อาทิ สินค้าไก่แปรรูป สินค้าประมงแปรรูป (กุ้ง) จึงนับเป็นโอกาสดีของเกษตรกรไทย

"ปัจจุบันบริษัท Beisia มีร้านค้ากว่า 140 สาขา ใน 15 จังหวัด ทั่วภูมิภาคคันโต (ภาคตะวันออก) และจูบุ (ภาคกลาง) นำเข้าสินค้าจากประเทศไทยกว่า 500 ล้านบาทต่อปี ที่ผ่านมามีการร่วมมือกับหน่วยงานทีมประเทศไทย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการหารือในครั้งนี้จะผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรไทยให้ได้มากขึ้น และสร้างความมั่นใจในเรื่องคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าเกษตรไทยให้แก่ผู้นำเข้าและผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก ประชากรมีรายได้และกำลังซื้อสูง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของประเทศคู่ค้า (ตลาดนำการผลิต) เพื่อสร้างรายได้และความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยทางด้านวิชาการเกษตรและการตลาดรวมถึงการเสนอสินค้าเกษตรอื่นๆ ที่ได้คุณภาพ และสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับบริษัทคู่ค้าในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้สินค้าเกษตรไทยเป็นที่ต้องการและยอมรับของตลาดโลก" ดร. ทองเปลว กล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ค้าสินค้าเกษตรอันดับที่ 3 ของไทย ในระหว่างปี 2562-2564 มีสัดส่วนการค้าสินค้าเกษตรร้อยละ 8.67 ของมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรของไทยในตลาดโลก โดยในปี 2565 การค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย - ญี่ปุ่น มีมูลค่าประมาณ 158,625 ล้านบาท ไทยได้เปรียบดุลการค้าจำนวน 134,621 ล้านบาท ทั้งนี้ สินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไก่ อาหารสัตว์เลี้ยง สินค้าประมง ยางพาราและผลิตภัณฑ์  และข้าว เป็นต้น

 

 

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง