1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
กระทรวงเกษตรฯ ชูอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม
4 ส.ค. 2565
359
0
กระทรวงเกษตรฯ ชูอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม นำผ้าไหมคุณภาพมาให้เลือกชมและช้อป ระหว่างวันที่ 4 - 10 ส.ค. นี้ ณ ไอคอนสยาม
กระทรวงเกษตรฯ ชูอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม
กระทรวงเกษตรฯ ชูอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม

        ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น สู่ตลาดยุคใหม่ ด้านหม่อนไหม" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณเจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมหม่อนไหม จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการหม่อนไหมไทย อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณค่าและความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหมไทย ด้วยการปลุกกระแสนิยมการใช้ผ้าไหมไทย ซึ่งเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่การตลาดยุคใหม่ และส่งเสริมด้านการตลาดให้กับสินค้าหม่อนไหม สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร กลุ่มผู้ทอผ้าไหม และผู้ประกอบการ

        ทั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหมนิทรรศการ จัดแสดงผลงานการออกแบบ และตัดเย็บผ้าไหมกิจกรรมการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไหม จากผลงานโครงการประกวดออกแบบชุดผ้าไหมไทย โดยเยาวชน นิสิต นักศึกษาครั้งที่ 3 (The 3rd Next Big Silk Designer Contest) และจากคณะทูตานุทูต รวมทั้งกิจกรรมการออกร้าน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและสินค้าหม่อนไหมคุณภาพ จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งคาดหวังว่า จะทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร กลุ่มผู้ทอผ้าไหม และผู้ประกอบการ

        "ผ้าไหมไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และถือเป็น Soft power ที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจและให้คุณค่า เพราะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เราจึงต้องมีการรับประกันคุณภาพ ซึ่งจากนโยบายตลาดนำการผลิต ถือเป็นการปฏิรูปภาคการเกษตรที่ครอบคลุมเกษตรกรไทยทั้งประเทศ กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ จึงต้องบูรณาการทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้าง สำหรับการจัดงานในวันนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทั้งคนไทยและต่างชาติได้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของผ้าไหมของไทย ซึ่งปัจจุบันมีการส่งเสริมทั้งในเรื่องแฟชั่น และการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาเส้นไหมให้มีคุณภาพ และมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการใช้ช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วย" ดร.เฉลิมชัย กล่าว

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง