1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
กรมพัฒนาที่ดิน เชิญชวนรับกล้าหญ้าแฝก ปลูกป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
5 ส.ค. 2565
845
0
กรมพัฒนาที่ดิน เชิญชวนรับกล้าหญ้าแฝก ปลูกป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ตั้งเป้าเร่งแจกจ่าย ปลูกทั่วประเทศ ภายในกันยายน 65
กรมพัฒนาที่ดินเชิญชวนรับกล้าหญ้าแฝก
กรมพัฒนาที่ดิน เชิญชวนรับกล้าหญ้าแฝก ปลูกป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

 

             การชะล้างพังทลายของหน้าดิน เป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ ที่ส่งผลต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน และการสูญเสียหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทรงตระหนักถึงสภาพปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน จึงทรงศึกษาถึงศักยภาพของ “หญ้าแฝก” ซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านของไทย ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และอนุรักษ์ความชุ่มชื้นไว้ในดิน ซึ่งมีวิธีการปลูกแบบง่ายๆ เกษตรกรสามารถดำเนินการได้เอง โดยไม่ต้องให้การดูแลหลังการปลูกมากนัก ทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าวิธีอื่นๆอีกด้วย จึงได้พระราชทานพระราชดำริ ให้นำหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะ "สืบสาน รักษา และต่อยอด" แนวพระราชดำริในการใช้หญ้าแฝก เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในด้านต่างๆ และบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น

                   นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า... “กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานดำเนินการ ศึกษาวิจัยและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก โดยเฉพาะการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน จากการถูกกัดเซาะจากฝนที่ตกลงมา ทำให้แร่ธาตุ และความสมบูรณ์ของดินถูกชะล้างไป อีกทั้งมีคุณสมบัติช่วยดักตะกอนดินและช่วยชะลอความเร็วของน้ำ ซึ่งหญ้าแฝกมีระบบรากยาว สานกันแน่น โอบดิน อุ้มน้ำ เป็นที่อาศัยของจุลินทรีย์ มีความคงทนสามารถอยู่ได้นานหลายปี”

               โดยกรมพัฒนาที่ดิน ตั้งเป้าเร่งดำเนินการแจกจ่ายและปลูกในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งประเทศให้แล้วเสร็จ         ภายในเดือนกันยายน 2565 นี้ โดยมีสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1-12 และสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ ดำเนินการ พร้อมให้คำแนะนำ การปลูก การดูแลรักษา และให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝกให้เป็นไป ตามหลักวิชาการ จึงขอเชิญชวนเกษตรกร ประชาชน และหน่วยงานที่สนใจ ขอรับกล้าหญ้าแฝกไปปลูกในพื้นที่การเกษตร แหล่งน้ำ และพื้นที่ลาดชันได้ ติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 หรือสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ

 

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง