1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
กรมชลฯ เดินหน้าบริหารจัดการน้ำเต็มศักยภาพ
5 ส.ค. 2565
186
0
กรมชลฯ เดินหน้าบริหารจัดการน้ำเต็มศักยภาพ
กรมชลฯ เดินหน้าบริหารจัดการน้ำเต็มศักยภาพ
กรมชลฯ เดินหน้าบริหารจัดการน้ำเต็มศักยภาพ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (4 ส.ค.65) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน 43,400 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 57 ของความจุอ่างฯ ยังสามารถรับน้ำได้อีก 32,683 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 10,757 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯ สามารถรับน้ำได้รวมกันประมาณ 14,114 ล้าน ลบ.ม. อนึ่ง ตามประกาศของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 24/2565 เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 2-10 ส.ค. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมา ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ทั้งนี้ เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเพิ่มมากขึ้น กรมชลประทาน ได้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด พร้อมบริหารจัดการน้ำตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้าย และได้กำชับให้โครงการชลประทานและหน่วยงานในสังกัดสำนักเครื่องจักรกลทั่วประเทศ หมั่นตรวจสอบความมั่นคงของตัวเขื่อนและอาคารบังคับน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมไปถึงการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำให้ดีขึ้น ที่สำคัญให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด

 

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง