1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รมช.มนัญญาฯ เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกราม และพันธุ์ปลาไทยพื้นถิ่นในแม่น้ำสะแกกรัง ประจำปีงบประมาณ 2565
8 ส.ค. 2565
455
0
รมช.มนัญญาฯเป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
รมช.มนัญญาฯ เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกราม และพันธุ์ปลาไทยพื้นถิ่นในแม่น้ำสะแกกรัง ประจำปีงบประมาณ 2565

         รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกราม และพันธุ์ปลาไทยพื้นถิ่นในแม่น้ำสะแกกรัง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บริเวณแม่น้ำสะแกกรัง ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัย จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 149,900 ตัว อาทิ กุ้งก้ามกราม ปลายี่สกไทย ปลากดคัง ปลากาดำ ปลากราย ปลาตะเพียน และปลาสวาย เป็นต้น เพื่อเพิ่มผลผลิตและเป็นแหล่งอาหาร สร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแม่น้ำสะแกกรัง ระหว่างชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากพันธุ์ปลาไทยพื้นถิ่น และสัตว์น้ำอื่นๆ ในจังหวัดอุทัยธานี

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง