1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
รมว.เกษตรฯ เตรียมกำหนดให้ปี 2566 มีนโยบายสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับแม่บ้านเกษตรกร หนุนตลาดออนไลน์จำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และร่วมออกบูธในงานเกษตรสร้างชาติ
8 ส.ค. 2565
798
0
แม่บ้านเกษตรกร
รมว.เกษตรฯเตรียมกำหนดให้ปี2566มีนโยบายสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับแม่บ้านเกษตรกร
รมว.เกษตรฯ เตรียมกำหนดให้ปี 2566 มีนโยบายสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับแม่บ้านเกษตรกร หนุนตลาดออนไลน์จำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และร่วมออกบูธในงานเกษตรสร้างชาติ

      ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ เข้าพบ เพื่อหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยมีนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     สำหรับการหารือในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการจัดประชุมในระดับประเทศ เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นการฟื้นฟูแม่บ้านเกษตรกรและถือเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานด้วย โดยในปี 2566 จะกำหนดเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับแม่บ้านเกษตรกร และสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

     นอกจากนี้ ในส่วนของด้านการตลาด จะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มช่องทางออนไลน์ โมเดิร์นเทรด หรือการออกบูธต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการจัดโซนสำหรับการออกร้านของแม่บ้านเกษตรกรในงานเกษตรสร้างชาติด้วย อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการสนับสนุนในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสรรงบประมาณ และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อไป

 

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง