1. เปลี่ยนการแสดงผล :
  2. C
  3. C
  4. C
  5. C
  6. ตัวช่วยการเข้าถึงเว็บไซต์
  7. แผนผังเว็บไซต์
  8. EN
  9. TH
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Ministry of Agriculture and Cooperatives
กระทรวงเกษตรฯ จัดการประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2565
9 ส.ค. 2565
562
0
อาหารสัตว์
กระทรวงเกษตรฯจัดการประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
กระทรวงเกษตรฯ จัดการประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2565

       นายสมชวน รัตนมังคลารัตน์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้แทนสหกรณ์ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting ซึ่งที่ประชุมได้รับฟังความก้าวหน้าการปรับปรุงกฎหมายด้านปศุสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 โดยกฎหมายลำดับรองที่ได้มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เพิ่มเติม ประกอบด้วยกฎกระทรวง จำนวน 1 ฉบับ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 5 ฉบับ และประกาศกรมปศุสัตว์ จำนวน 1 ฉบับ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการเห็นชอบประเด็นสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ 1) การแก้ไขนิยามอาหารสัตว์เฉพาะ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์และกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทอาหารเสริมสำหรับสัตว์ 2) การกำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบชนิดข้าวโพดป่น และอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบชนิดข้าวโพดเมล็ด และกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิด 3) การกำหนดปริมาณสารพิษจากเชื้อราในอาหารสัตว์น้ำ และในวัตถุดิบชนิดรำข้าวสาลี ข้าวสาลีเมล็ด และข้าวบาร์เลย์ 4) การกำหนดลักษณะ และเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนำเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และ 5) การกำหนดลักษณะและเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ห้ามนำเข้าซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคสมองฟ่ามในแกะ หรือโรคสเครพี (Scrapie หรือ transmissible spongiform encephalopathies)

 

Loading...
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง